För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Förvaltningsplan FO Vårdprocess

vardprSyftet med förvaltningsplanen är att klargöra vad som ska göras i förvaltningsarbetet samt hur förvaltningen ska utföras och styras.

Ladda ner Förvaltningsplan FO VP 2018

Ladda ner Roadmap FO VP 2018-2020

Ladda ner Bilaga 2. Begreppsdefinitioner pm3

Ladda ner Bilaga 4. Rollbeskrivningar FO VP

Översiktsplan med datum för olika aktiviteter för FO VP finns på Projektplatsen

2017-12-11 Skriv ut Email